Latar Belakang

Mengenai Kami

About Us

Visi


Penyelidikan dan inovasi dengan nilai komersial yang tinggi untuk pemindahan teknologi, penjanaan pendapatan, enjin pembangunan nasional dan antarabangsa serta peningkatan keusahawanan

Misi


Untuk memudahkan Universiti menuju ke arah kecemerlangan pengkomersilan penyelidikan di peringkat nasional dan antarabangsa

Objektif


-Menempatkan penyelidikan dan inovasi sebagai salah satu agenda keutamaan UMK

-Untuk melahirkan penyelidik berkemahiran tinggi dan graduan yang berbakat, kreatif dan inovatif dalam penyelidikan

-Memfokuskan kluster/niche penyelidikan yang akan memberi identiti dalam kekuatan penyelidikan UMK

-Untuk mengukuhkan visi penyelidikan dan inovasi untuk keusahawanan

-Untuk menjalankan penyelidikan baharu, relevan dan memberi impak untuk pembangunan sosio-ekonomi

-Untuk melengkapkan agenda yang digariskan oleh agenda nasional dalam penyelidikan