PROGRAM SIHAT BERSAMA TNCPI

Thursday, 03 March 2022 10:31

PROGRAM SIHAT BERSAMA TNCPI

PUSAT SUKAN UMK BACHOK 15 FEB | Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) telah mengadakan Program Sihat Bersama Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) Bil. 1/2022 yang mana telah dihadiri oleh Prof. Ts. Dr. Arham Bin Abdullah, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi). Program ini melibatkan tiga aktiviti santai iaitu Senamrobik, Squash dan Ping Pong. Tujuan program ini adalah bagi membudayakan amalan hidup sihat di samping sebagai platform mengukuhkan pasukan kerja Pejabat TNCPI. Program turut diceriakan dengan penyampaian Sijil Anugerah Staf Sihat (Zero-MC) bagi tahun 2021.
 
 

PROGRAM LAWATAN KERJA UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UNIMAP) KE UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK) KAMPUS JELI

Thursday, 03 March 2022 10:24

PROGRAM LAWATAN KERJA UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UNIMAP) KE UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK) KAMPUS JELI

UMK KAMPUS JELI 13 FEB | Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) yang diketuai oleh Naib Canselor, Lt. Kol. Prof. Ts. Dr. Zaliman Bin Sauli telah mengadakan Lawatan Penanda Aras Penyelidikan dan Inovasi Di UMK Kampus Jeli pada 13 Februari 2022 (Ahad). Tujuan utama lawatan penanda aras tersebut adalah bagi perkongsian amalan baik serta peluang kolaborasi strategik antara UniMAP dan UMK. UMK telah diwakili oleh Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), Prof. Ts. Dr. Arham Bin Abdullah dan turut serta adalah Pengarah Kanan Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (RMIC), Pengarah UMK Kampus Jeli dan Pengarah-Pengarah di bawah Pejabat TNCPI. Antara aktiviti yang terlibat ialah lawatan ke tapak Agro Techno Park (ATP), Institut Penyelidikan Jaminan Makanan dan Pertanian Lestari (IFSSA), pameran produk keusahawanan pelajar serta pembentangan dan perbincangan kolaborasi strategik.
 
 

KERJASAMA UMK DAN KERAJAAN NEGERI KELANTAN BINA KILANG CUKA BUAH DOKONG

Thursday, 04 February 2021 16:46

KERJASAMA UMK DAN KERAJAAN NEGERI KELANTAN BINA KILANG CUKA BUAH DOKONG

BACHOK 3 Februari I Universiti Malaysia Kelantan (UMK) dan Kerajaan Negeri Kelantan akan bekerjasama dalam pembinaan kilang pemprosesan cuka berasaskan buah-buahan rambutan dan dokong bagi mengatasi masalah lambakan buah-buahan bermusim sekali gus membantu para petani menambah sumber pendapatan selain mempelbagaikan produk-produk dari hasil pertanian terutamanya buah-buahan.

Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani, Bioteknologi, Teknologi Hijau dan Alam Sekitar, YB. Haji Tuan Mohd Saripudin Tuan Ismail berkata, melalui pembinaan kilang yang dijangka beroperasi pada September 2020 itu nanti berupaya memproses sebanyak 300 kilogram buah-buahan dalam masa sehari.

Beliau berkata, berdasarkan daripada kajian dari segi kualiti produk yang dijalankan produk cuka ini berupaya di pasarkan di peringkat antarabangsa.

“Kerajaan Negeri melalui Perbadanan Pertanian Negeri Kelantan telah menyalurkan dana suntikan awal berjumlah RM250,000.00 bagi memastikan operasi kilang yang lengkap dengan fasiliti dan mesin-mesin pemprosesan di Kawasan Perindustrian Pengkalan Chepa dapat beroperasi seperti yang dijadualkan.

“Kerjasama makmal penyelidikan ini turut mempelbagaikan produk berasaskan dokong dan rambutan seperti gel dan jus serta produk makanan lain,” katanya.

Terdahulu YB. Hj. Tuan Mohd Saripudin telah menyempurnakan majlis perasmian Karnival Penyelidikan dan Inovasi (CRI) anjuran Pusat Pengurusan Penyelidikan Dan Inovasi, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) di Dewan Tuanku Canselor, UMK Kampus Bachok, Kelantan, yang berlangsung bermula dari 3 hingga 4 Februari 2020 (Isnin - Selasa).

Karnival CRI 2019 menghimpunkan 145 produk penyelidikan dan inovasi daripada 102 penyertaan dari kalangan penyelidik UMK, 23 penyertaan dari pelajar UMK, dan 21 penyertaan daripada pelajar sekolah -sekolah di sekitar Kelantan yang dipamerkan di sepanjang karnival tahunan ini berlangsung.

Pada majlis itu, beliau turut menyempurnakan perasmian pelancaran Research Management System (RMS) iaitu sebuah sistem bagi pengurusan penyelidikan dan pelancaran Crowdfunding iaitu platform pengumpulan dana daripada orang ramai, individu ataupun kumpulan bagi menjalankan sesebuah projek, membangunkan penyelidikan dan memberi peluang kepada kumpulan untuk mencapai impian dan pelancaran Projek Inovasi Idea UMK IdeaTon iaitu inspirasi membina penjanaan minda staf UMK agar selari dengan pembentukan budaya kerja yang cemerlang dalam tadbir urus organisasi.

Turut hadir, Naib Canselor UMK, Prof. Dato’ Ts. Dr. Noor Azizi Ismail, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), Prof. Ts. Dr. Arham Abdullah, Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani, Bioteknologi, Teknologi Hijau dan Alam Sekitar, YB. En. Abdul Aziz Kadir.

Hadir sama, Pengarah Kanan Pusat Pengurusan Penyelidikan Dan Inovasi, Prof. Ir. Ts. Dr. Ahmad Ziad Bin Sulaiman, Pengarah Kelantan Utilities Mubaarakan Holdings Sdn. Bhd., Tn. Haji Mahadi Hj. Mokhtar dan Timbalan Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri Kelantan En. Azman bin Hj Awang.

Sementara itu, Prof. Dato’ Ts. Dr. Noor Azizi berkata, penganjuran karnival CRI 2019 pada tahun ini adalah untuk menggalakkan penyelidikan dan inovasi berterusan ke arah pengkomersialan dan membudayakan penyelidikan yang berinovasi dan memberi impak tinggi kepada masyarakat setempat.

Katanya, CRI 2019 adalah relevan dengan arus penghayatan pencapaian kemajuan dalam penyelidikan dan inovasi di mana Universiti, akademia dan pemegang taruh seperti industri, bersama-sama memainkan peranan penting. Kemajuan dalam penyelidikan dan inovasi yang mampan dan menyahut agenda pendidikan Negara akan memberi impak kemajuan untuk mensejahterakan rakyat dan Negara.

“Penyelidikan dapat ditakrifkan sebagai suatu aktiviti sistematik dan berdisiplin yang dijalankan untuk mewujudkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ia membabitkan pelbagai bentuk merentasi disiplin, termasuk penemuan penyelidikan saintifik dan sosial, penciptaan atau pembaikan konsep dan teori, teknik atau komposisi, atau memperluas pemahaman semasa melalui analisis kritikal,” katanya.

Tambah beliau, penyelidikan dan inovasi ini perlu dijadikan amalan dalam kalangan warga pendidik di negara ini kerana konsep pengajaran dan pembelajaran pada masa ini tidak hanya terarah dari pemberian maklumat dari guru semata-mata sebaliknya pelajar-pelajar sendiri perlu mendapatkan maklumat-maklumat yang relevan tentang apa-apa yang dipelajari melalui pelbagai sumber khasnya secara maya.

“Dengan kata lain, konsep pengajaran dan pembelajaran memerlukan pelajar belajar secara sendiri dan tidak hanya menjadi penerima ilmu semata-mata. Mereka perlu berubah kepada kaedah penghasil ilmu bersama atau Co-curators of Knowledge berikutan perkembangan pesat teknologi,” jelas beliau.

Beliau turut mengulas penggunaan RMS iaitu satu sistem bagi mengurus projek-projek penyelidikan di UMK oleh Bahagian Pengurusan Penyelidikan (RMD) dengan kerjasama Pusat Komputeran dan Informatik (CCI).

Fasa 1 RMS telah beroperasi pada 28 November 2019, dengan menawarkan permohonan geran penyelidikan UMK-Fund, UMK Pro, UMK-Match dan UMK-Sir. Sistem RMS ini menyediakan perkhidmatan permohonan geran penyelidikan supaya lebih cepat dan mudah berbanding sebelum ini yang menggunakan borang secara manual.

Hasil integrasi sistem ini dengan sistem E-Comm UMK, maklumat berhubung profil pemohon boleh dicapai tanpa perlu mengisi pada borang berkenaan. Melalui sistem ini juga, maklumat permohonan disimpan dengan kemas dan rapi selain boleh dijadikan sebagai medium untuk bank proposal.Sistem ini dilihat mampu menjadi satu sistem menyeluruh bukan sahaja melibatkan permohonan, penilaian dan pemantauan geran penyelidikan bahkan boleh menjadi medium bagi penilaian prestasi pensyarah, pelaporan kepada universiti, pendaftaran harta intelek dan jurnal pada masa hadapan.

Sementara itu, Projek Inovasi Idea UMK IdeaTon adalah platform Pejabat Pendaftar UMK menerusi Bahagian Pengurusan dan Kecemerlangan Bakat dan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) bertujuan mendidik warga UMK untuk senantiasa mempunyai minda yang sihat, cerdas dan cergas dengan memanfaatkan sepenuhnya idea kreatif yang ingin diutarakan kepada saluran atau platform yang betul dan tepat.

Idea ini telah dicetuskan oleh pihak Pejabat Pendaftar UMK berdasarkan inspirasi dan aspirasi yang pernah diketengahkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Tinggi menerusi Projek Bank Inovasi Idea KPT pada sekitar tahun 2014 dan 2015 (Dahulunya dikenali sebagai Kementerian Pengajian Tinggi) dalam usaha membina penjanaan minda staf UMK agar selari dengan pembentukan budaya kerja yang cemerlang dalam tadbir urus organisasi.
Projek inovasi yang dilaksanakan ini adalah terbuka kepada semua staf atau warga UMK dimana penyertaannya adalah secara sukarela dan idea yang ingin diutarakan adalah perlu menepati tema yang telah dikemukakan pada setiap bulan. Idea-idea ini boleh disalurkan menerusi dua (2) kaedah iaitu menerusi replika pokok Inovasi Idea yang diletakkan di ruang lobi Pejabat Pendaftar dan menerusi aplikasi padlet (https://padlet.com/bakat/BAKAT_UMKIdeaTon).

Projek ini secara langsung akan dapat melahirkan warga UMK yang mempunyai bakat ketrampilan dan kepimpinan serta sahsiah diri yang baik dan berkemampuan untuk menterjemahkan idea secara realistik bagi tujuan pembangunan Universiti. Mana-mana idea terbaik yang berjaya dipilih akan diterjemahkan dan seterusnya akan dilaksanakan di UMK.

Oleh I Pusat Komunikasi Korporat

vinegar2

vinegar3

vinegar4

vinegar5

UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN KEDUDUKAN 801-1000 THE IMPACT RANKING

Thursday, 22 April 2021 16:43

BACHOK 21 April I Buat julung kalinya Universiti Malaysia Kelantan (UMK) tersenarai pada kedudukan 801-1000 daripada 1115 institusi pengajian tinggi di dunia untuk 2021 dalam penarafan Times Higher Education (THE) Impact Ranking, yang diumumkan pada 21 April 2021.

THE Impact Ranking yang diperkenalkan oleh THE mengambil kira petunjuk yang menilai pencapaian universiti berdasarkan 17 Matlamat Pembangunan Lestari yang diperkenalkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) atau lebih dikenali sebagai 17 United Nation’s Sustainable Development Goals (SDG).

Prestasi UMK pada THE Impact Ranking ini dinilai berdasarkan pencapaian terbaik di dalam empat SDG dimana UMK menunjukkan prestasi memberangsangkan pada SDG 2 (Zero Hunger) dan SDG 15 (Life of Land)
yang berada di kedudukan ke 201–300 manakala untuk SDG 1 (No Poverty) UMK di kedudukan ke 301–400 . Sementara itu, UMK dinilai pada kedudukan 401+ untuk SDG 7 (Affordable And Clean Energy) dan SDG 12
(Responsible Consumption And Production). Manakala SDG 11 (Sustainable Cities and Communities) di kedudukan 601+ dan untuk SDG 4 (Quality Education) di kedudukan 801+.

Pencapaian terbaik itu merupakan pengiktirafan global dan petanda positif kepada keberkesanan pelbagai inisiatif UMK ke arah menjadi Universiti Keusahawanan terkemuka dunia menjelang 2030. Inisiatif ini juga adalah
selari dengan dasar Kementerian Pengajian Tinggi iaitu University for Society (U4S) yang menekankan bahawa fokus utama universiti juga adalah untuk menyumbang kepada pembangunan masyarakat.

AGRO TECHNO PARK UMK PACU SEKTOR EKONOMI BERASASKAN PERTANIAN

Tuesday, 06 July 2021 16:39

JELI: Universiti Malaysia Kelantan (UMK) mewujudkan Agro Techno Park (ATP) sebagai platform yang mampu memacu perkembangan sektor pertanian.

Ia bertujuan merealisasikan strategi pemindahan ilmu kepakaran serta penyelidikan dan pembangunan (R&D) kepada masyarakat, sekali gus menjana ekonomi berasaskan asas tani.

ATP merupakan inisiatif UMK untuk menerapkan kemahiran keusahawanan dan teknikal kepada warganya termasuk penduduk setempat untuk menceburi bidang keusahawanan dalam sektor pertanian.

Pengarah ATP UMK, Dr Ch’ng Huck Yeoh berkata, kaedah itu bertujuan meningkatkan sumber pendapatan universiti dan ekonomi setempat.

Menurutnya, penubuhan ATP sebagai platform terbaik dalam meningkatkan pendapatan dengan penumpuan dalam bidang pertanian.

Katanya, operasi urus tadbirnya di bawah Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) yang diketuai Prof. Ts. Dr. Arham Abdullah.

Beliau memberitahu secara keseluruhan ATP mempunyai kawasan seluas 120 ekar yang terdiri daripada dua kawasan pertanian iaitu ATP UMK Bachok dan ATP UMK Kampus Jeli.

“Peranan dimainkan Agro Techno Park membantu aktiviti pengajaran dan pembelajaran di semua fakulti di UMK.

“Usaha tersebut dilaksanakan sejak l0 tahun lepas dengan menyediakan kemudahan tapak atau infrastruktur bagi tujuan penyelidikan kepada pelajar dan pensyarah di UMK,” katanya.

Tambah beliau, selain itu ATP juga merancang dan membangun infrastruktur pertanian untuk rujukan pelajar, staf dan masyarakat secara Showcase of Agricultural Technology.
Selain itu memberi bantuan khidmat nasihat dan latihan teknikal dalam bidang pertanian.

atp pertanian4Dr Ch’ng yang juga pensyarah Kanan Fakulti Industri Asas Tani (FIAT) berkata, pada masa kini ATP UMK Kampus Jeli membangunkan tapak Germplasm Durian terbesar di Kelantan.

“Tapak ini dibangunkan dengan plot komersial durian dari pelbagai varieti durian seperti Musang King, Duri Hitam dan IOI,” katanya.

Menurutnya, ATP berjaya menanam sebanyak 31 varieti germplasm durian seperti Musang King, D200 Duri Hitam, D175 Udang Merah, D168 IOI (Hajah Hasmah), D164 Ang Rak dan Iain-lain.

Katanya, projek ini berpotensi menjadikan UMK sebagai satu pusat rujukan dan penyelidikan utama di Pantai Timur Semenanjung Malaysia kepada agensi-agensi dan penyelidik-penyelidik lain.

atp pertanian3Selain itu UMK turut membangunkan komponen pertanian lain seperti tanaman sayur-sayuran menggunakan sistem NFT (Nutrient Film Technique) dan sistem fertigasi, nurseri penjualan pokok dan tumbuhan hiasan, serta ternakan kambing, lembu, itik penelur dan burung puyuh.

Katanya, penanaman sayur-sayuran menggunakan teknologi NFT adalah suatu kaedah tanaman mempunyai akar tumbuh pada lapisan air baja yang tipis dan sentiasa mengalir sehingga tanaman dapat memperolehi cukup air, baja tanaman dan oksigen.

“Kaedah itu mampu meringgan kerja penyelenggaraan proses penanaman berbanding dengan kaedah tanaman di atas tanah yang melibatkan membajak tanah, merumpai, menyiram dan membaja.

“Walaupun kos asas penggunaan teknologi NFT agak tinggi dan memerlukan kemahiran tinggi, namun pulangannya tinggi, cepat dan meringan proses penyelenggaraan menyebabkan ia dipilih sebagai satu kaedah penanaman sayuran semakin popular di Malaysia,” katanya.

atp pertanian2

UMK, UNIVERSITAS TELKOM TANDATANGAN MOA ANTARABANGSA PENYELIDIKAN DAN TEKNOLOGI BAHAN

Monday, 10 May 2021 16:36

BACHOK 10 Mei I Berikutan Pandemik COVID -19, Universiti Malaysia Kelantan (UMK) hari ini menandatangani Memorandum Perjanjian (MoA) Antarabangsa dengan Universitas Telkom (UT), Indonesia, secara atas talian bagi memperkukuh kerjasama kedua-dua universiti dalam bidang akademik dan kepakaran penyelidikan masing-masing.

Majlis menandatangani MoA telah disempurnakan oleh Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), Prof. Ts. Dr. Arham Abdullah dan Dekan Fakulti Kejuruteraan Elektrik UT, Dr. Bambang Setia Nugroho dan disaksikan oleh Dekan Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi (FBKT), Prof. Madya Dr. Noor Azlina Ibrahim serta Timbalan Dekan Penyelidikan dan Hubungan Akademik UT, Dr. Mamat Rokhmat.

Melalui MoA tersebut, Prof. Ts. Dr. Arham berkata, kedua-dua pihak akan memberi tumpuan dalam kerjasama penyelidikan dan pembangunan, termasuk perundingan yang melibatkan perancangan kerjasama strategik berhubung projek penyelidikan dan pembangunan (R&D) serta kepakaran inovasi yang menjadi daya saing kepada kedua-dua institusi.

Katanya, kerjasama itu turut membabitkan pertukaran maklumat dan perkongsian penerbitan akademik, ilmiah bagi tujuan pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan.

“Selain itu, perjanjian kerjasama ini dimanfatkan untuk pertukaran pelajar dan atau staf untuk melanjutkan pengajian, menjalankan penyelidikan dan perundingan serta penempatan dan latihan staf pelajar untuk mendapatkan pendedahan, meningkatkan kepakaran, profesionalisme dan pembelajaran sepanjang hayat.

“UMK dan UT juga akan mengatur aktiviti bersama seperti pameran, ceramah, seminar, bengkel, dan kerja lapangan dengan menekankan pada bidang tuju yang telah dipersetujui,” katanya dalam ucapan mewakili Naib Canselor UMK, Prof. Dato’ Dr. Noor Azizi Ismail.

Tambah beliau, melalui MoA itu, kami berharap bahawa kolaborasi ini tali ukur kekuatan untuk meningkatkan hasil pembangunan penyelidikan yang berimpak tinggi khususnya dalam bidang teknologi bahan yang melibatkan FBKT UMK dan dan Fakulti Kejuruteraan Elektrik (FTE), UT.

1500 ASNAF TERIMA SUMBANGAN KEPERLUAN HARIAN PROGRAM KOLABORASI STRATEGIK UMK-AL-KHATIRI

Monday, 11 January 2021 15:23

WhatsApp Image 2020 12 20 at 4.12.16 PM

KOTA BHARU 18 Disember I Lebih 1500 golongan asnaf dan miskin dalam komuniti seluruh negeri Kelantan termasuk staf dan pelajar Universiti Malaysia Kelantan (UMK) menerima sumbangan sempena Program Kolaborasi Strategik UMK-Al Khatiri dan Penyerahan Sumbangan daripada Jakel.


Majlis perasmian dan penyampaian sumbangan telah disempurnakan oleh Naib Canselor UMK, Prof. Dato’ Ts. Dr. Noor Azizi Ismail dan Pengurus Besar Al Khatiri Group, En. Zaid Abu Bakar, di Dewan Keusahawanan, UMK Kampus Kota, Pengkalan Chepa, Kota Bharu, Kelantan, pada 17 Disember 2020.


Turut hadir, Pengarah Institut Penyelidikan dan Pengurusan Kemiskinan (InsPeK) Prof. Madya Dr Wan Ahmad Amir Zal Wan Ismail.


Prof. Dato’ Ts. Dr. Noor Azizi berharap sumbangan ini dapat meringankan bebanan keluarga asnaf termasuk mereka yang kehilangan pendapatan serta terkesan dengan penularan pandemik Covid 19.


Katanya, sumbangan ini berupa 3,000 kampit beras dengan enam barang keperluan lain adalah sumbangan dari pihak JAKEL sebagai manifestasi kecaknaan mereka pada kekurangan yang dialami oleh golongan asnaf dan miskin.


“Penyerahan sumbangan ini dapat memenuhi keperluan segera golongan asnaf termasuk yang terkesan dengan penularan pandemik Covid 19.


“UMK berterima kasih dan menyambut baik usaha JAKEL ini dan sebelum ini JAKEL telah pun banyak memberi sumbangan dalam pelbagai bentuk kepada masyarakat. Cuma pada kali ini sumbangan telah dilaksanakan secara bersama dengan pihak UMK,” katanya.


Tambah beliau, UMK mempunyai kepakaran berkaitan penyelidikan dan membina kapasiti komuniti umum termasuklah komuniti miskin.


“UMK melalui InsPeK turut mempunyai jaringan yang kuat dengan pelbagai agensi, NGO dan komuniti berkaitan kemiskinan. Kali ini, InsPeK UMK telah memanfaatkan jaringan tersebut untuk menyerahkan sumbangan JAKEL secara bersasar,” katanya.


Sementara itu, Prof. Madya Dr. Wan Ahmad Amir Zal berkata, UMK turut melaksanakan kerjasama dengan Yayasan Alkhatiri untuk bersama memperkasakan program dan projek pembangunan ekonomi dalam bentuk pertanian dan penternakan.


“Projek ini dijangkakan akan melibatkan kolaborasi strategik antara kumpulan pakar dari UMK dan pihak Yayasan Alkhatiri.


“Secara khususnya akan melibatkan pakar dari Institut Penyelidikan Jaminan Makanan dan Pertanian Lestari (IFSSA) dan Fakulti Industri Asas Tani (FIAT) UMK.
Kolaborasi strategik tersebut dijangkakan bukan sahaja memberi manfaat kepada kedua-dua pihak, tetapi juga akan ada limpahan manfaat untuk komuniti dari aspek peluang pekerjaan dan kesejahteraan hidup,” katanya.

Oleh I Pusat Komunikasi Korporat

WhatsApp Image 2020 12 20 at 4.12.19 PM

UMK SUMBANG 2000 PPE KE PENJARA ALOR SETAR

Monday, 09 November 2020 12:47

2

PENGKALAN CHEPA 8 Oktober I Prihatin dengan penularan pandemik  koronavirus (Covid-19), Universiti Malaysia Kelantan (UMK) hari ini bekerjasama dengan Jabatan Penjara Negeri Kelantan untuk menyumbangkan peralatan perlindungan diri (PPE) untuk disalurkan kepada Penjara Alor Setar, Kedah.

Peralatan berkenaan meliputi 2,000 unit Sut PPE, 2,000 botol cecair pembasmi kuman dan 500 pelitup muka untuk Penjara Kedah.

Naib Canselor UMK, Prof. Dato’ Ts. Dr. Noor Azizi Ismail berkata, sumbangan itu dibuat diatas dasar keprihatinan  UMK berikutan penularan wabak Covid-19 yang sedang melanda negara bagi membantu para petugas barisan hadapan dalam menangani pesakit Covid 19.

“Sumbangan ini adalah sejajar dengan tagline UMK Untuk Masyarakat atau UMK for Society”, maka pihak UMK cakna dengan keadaan semasa berkenaan penularan mendadak pandemik Covid 19 di beberapa negeri, antaranya membabitkan kluster tembok di Kedah.

3 1“Justeru itu, UMK menerusi Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) telah menyerahkan  PPE suit, pelindung muka dan pensinitasi tangan kerana peralatan ini amat diperlukan oleh pihak barisan hadapan,” katanya.

Beliau berkata demikian pada Majlis Penyerahan PPE kepada Pengarah Penjara Negeri Kelantan, Penolong Kanan Komisioner Tuan Mat Yaacob, di Penjara Pengkalan Chepa, pada 8 Oktober 2020.

Turut hadir, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) UMK, Prof. Ts. Dr. Arham Abdullah, Dekan Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan (FTKW), Dr. Hanisa Hassan, Pengarah Bahagian Komersialan Dan Harta Intelek, Prof. Madya Ir. Dr. Julie Juliewatty  Mohamed dan Presiden POKB, Datuk Sheikh Ahmad Dasuki Mohamad.

Menurut Prof. Dato’ Ts. Dr. Noor Azizi, inilah antara sumbangan kita kepada komuniti apatah lagi negara berdepan dengan Covid-19.

Katanya, sumbangan UMK kepada petugas barisan hadapan telah dimulakan sejak awal Covid-19 dimana pihak FTKW yang diketuai oleh  Dr. Hanisa telah mengambil inisiatif menghasilkan tiga produk inovasi peralatan perlindungan diri (PPE) iaitu PPE suit, pelindung muka (face shield visor) dan kotak intubasi (intubation box).

“PPE ini merupakan satu set lengkap untuk kegunaan petugas-petugas barisan hadapan yang dikenali sebagai projek   ‘Comprehensive COVID-19 Protective Equipment’.

“Projek ini turut mendapat bantuan dan kerjasama daripada Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), UMK dan agensi-agensi luar termasuk Penjara Pengkalan Chepa, Hospital Raja Perempuan Zainab II serta Bulan Sabit Merah Malaysia Negeri Kelantan,” katanya.

Tambah beliau, penghasilan produk ini turut mendapat pengiktirafan dan sokongan apabila ketiga-tiga produk inovasi telah menerima bantuan geran pembangunan inovasi melalui Program Berimpak Tinggi 6 (HIP 6) di bawah kelolaan Yayasan Inovasi Malaysia (YIM) pada tahun 2020 sebanyak RM150,000.

PPE suit buatan UMK dibangunkan dengan menggunakan fabrik non-woven yang mempunyai kadar resapan air yang rendah serta lebih cepat dihasilkan dengan menggunakan pola baju yang lebih menjimatkan kain.

“PPE suite ini digunakan untuk melindungi bahagian kepala, badan dan kaki daripada jangkitan virus COVID-19. Tambahan pula, pelindung muka dan kotak intubasi direka dengan perisian Computer Aided Design (CAD), seterusnya dipotong menggunakan laser mesin Kawalan Berangka Komputer (CNC) pada akrilik.

“Manakala pensinitasi tangan (hand sanitizer) pula dibangunkan oleh saintis dari Fakulti Sains Bumi dan Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi menggunakan formulasi yang disarankan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO.

“Projek penghasilan pensinitasi tangan ini dibiayai oleh UMK sendiri sebanyak RM 110,500 dan telah diagihkan secara percuma kepada pelajar dan staff UMK dan juga agensi agensi kerajaan dan swasta,” katanya.

Sementara itu, Tuan Mat berkata, sumbangan oleh UMK  akan diagihkan bersama sumbangan dari Persatuan Orang Kota Bharu, dan Ahli Lembaga Hakim Pelawat ke Penjara Alor Setar.

“Pihak kami menyambuat baik kerjasama dan keperihatinan UMK untuk membantu barisan hadapan menangani Covid-19.

“Kerjasama UMK dan Penjara Pengkalan Chepa telah lama berlangsung khususnya untuk menjahit PPE yang dijahit oleh banduan,” katanya.

Oleh I Pusat Komunikasi Korporat

1 1

IFFSA DAN AGRO REKA JELI KONGSI KEPAKARAN PENYELIDIKAN PRODUK ASAS TANI

Monday, 14 December 2020 16:37

WhatsApp Image 2020 12 03 at 3.23.22 PM

BACHOK 2 Disember I Institut Penyelidikan Jaminan Makanan dan Pertanian Lestari (IFSSA), Universiti Malaysia Kelantan (UMK) menandatangani kerjasama strategik dengan syarikat Agro Reka Jeli dalam usaha memacu lagi penyelidikan berasaskan pertanian moden dan pengkomersilan produk asas tani dan makanan.

Kerjasama itu dijangka memberi manfaat besar kepada kedua-dua pihak dengan terlaksananya perjanjian memorandum persefahaman (MoU) antara UMK dan syarikat Agro Reka Jeli yang diadakan secara atas talian di Pejabat Perpustakaan dan Pengurusan Ilmu (PPI), UMK Bachok, Kelantan, pada 2 Disember 2020.

Majlis Menandatangani MoU telah disempurnakan oleh Naib Canselor UMK, Prof. Dato’ Ts. Dr. Noor Azizi Ismail dan Agro Reka Jeli diwakili oleh Pengarah Urusannya, Dato’ Mohd Rosli Ramli yang disaksikan oleh Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), Prof. Ts. Dr. Arham Abdullah dan Penasihat Teknikal Agro Reka Jeli, Prof. Dato’ Ts. Ir. Dr. Hj. Badhrulhisham Abdul Aziz. 

Turut hadir, Pengarah IFSSA, Ts. Dr. Maryana Mohamad Nor dan Pengarah Kanan Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi, Prof. Ir. Ts. Dr. Ahmad Ziad Sulaiman.

Menurut Prof. Dato’ Ts. Dr. Noor Azizi, pihak universiti amat berbesar hati apabila Agro RekaJeli memilih UMK seterusnya memberi kepercayaaan kepada kepakaran penyelidik untuk bekerjasama melalui pelbagai aktiviti penyelidikan, pembangunan produk asas tani dan pengkomersilan produk.

Katanya, IFSSA akan berfungsi sebagai penasihat, pembekal benih durian dan halia berekonomi tinggi kepada Agro Reka Jeli disamping berkoloborasi dalam beberapa penyelidikan untuk menghasilkan ubatan berasaskan hasil tani.

“Melalui kerjasama ini membuktikan semakin ramai ahli akademik UMK menjadi rujukan oleh pihak industri untuk menjadi pakar perunding dan subject expert. Ini adalah sejajar dengan matlamat penubuhan sesebuah Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) yang bukan sahaja untuk pengajaran dan pembelajaran malah sebagai satu pusat rujukan untuk berkongsi kepakaran dengan komuniti setempat.

“Kerjasama erat dengan pihak industri ini amatlah penting untuk meningkatkan sifat kompetitif di kalangan penyelidik, memperkasakan marketable skills di samping menjana pendapatan untuk universiti,” katanya.

Tambah beliau, ahli akademik bukan sahaja memberi ilmu kepada pelajar, tetapi mereka juga perlu bersikap proaktif dalam memasarkan kepakaran mereka, menarik pelabur dalam dan luar negara serta mendedahkan pelajar kepada industri dalam setiap kursus yang ditawarkan.

“Dengan ini, bukan sahaja mutu penyelidikan bertambah hebat, kebolehpasaran pelajar juga akan meningkat,” katanya.
Sementara itu, Ts. Dr. Maryana berkata projek antara UMK dan Agro RekaJeli akan berfokuskan kepada penyelidikan pembenihan varieti durian bernilai tinggi seperti Black Thorn dan Raja Kunyit, propagasi halia dan kunyit hitam, inokulasi gaharu dan penghasilan varieti manga berkualiti tinggi. 

Katanya, projek ini akan diketuai oleh beliau sendiri dan kumpulan penyelidik iaitu Ts. Dr. Suganthi Appalasamy, Puan Tengku Halimatun Sa’Adiah Tengku Abu Bakar dan En. Mohd Mahmud@Mansor.

“Anggaran kasar nilai projek-projek yang akan dijalankan dari pembenihan, penanaman, penuaian , penjualan dan pemprosesan hasilan hiliran boleh menjana pendapatan sehingga RM5 juta menjelang 2025.

“Projek ini akan menjadi teras utama dalam pembangunan produk berasaskan makanan dan seterusnya memberi manfaat besar kepada masyarat di sekeliling melalui pemindahan ilmu dan teknologi menggunakan fasiliti Jeli Food Farm Valley (JFFV) yang terletak di dalam UMK Kampus Jeli, selaras dengan misi kemasyarakatan UMK for Society,” katanya. 

Beliau berharap, dengan adanya projek seperti ini, lebih ramai lagi pelabur dan usahawan tempatan akan menggunakan peluang ini untuk bekerjasama dan menggunakan fasiliti JFFV Kampus Jeli dan kepakaran UMK untuk meningkatkan lagi nilai produk makanan yang dihasilkan.

WhatsApp Image 2020 12 03 at 3.23.24 PM

 
Read 67 times

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) BERIMPAK TINGGI ANTARA UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN DAN AIN BIOMASS INDUSTRIES SDN. BHD.

Wednesday, 09 December 2020 12:31

WhatsApp Image 2020 10 16 at 4.59.52 PM

BACHOK 15 Oktober I Universiti Malaysia Kelantan (UMK) dan BioMass Industries Sdn. Bhd. hari ini menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) bagi kerjasama pelaksanaan projek keusahawanan sosial berimpak tinggi.
 
Memorandum yang dimeterai adalah berlandaskan kepada kerjasama lingkaran empat atau quadruple helix yang menggabungkan kepakaran UMK bersama-sama Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU),  Ain Biomass Industries Sdn. Bhd. dan komuniti Jeli.
 
Kerjasama itu ditandatangani oleh Naib Canselor UMK, Prof. Dato’ Ts. Dr. Noor Azizi Ismail  dan Pengarah Ain Biomass Industries Sdn. Bhd., Dato’ Wan Ariff Wan Hamzah, di Bilik Seminar 2, Bangunan Canselori, UMK Bachok, Kelantan, pada 15 Oktober 2020.
 
Prof. Dato’ Ts. Dr. Noor Azizi, berkata pihak TERAJU telah memberi kepercayaan dengan memilih UMK melalui Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi (FBKT) sebagai rakan kerjasama menerusi peruntukan geran yang bernilai RM2.3 juta untuk tempoh lima tahun.
 
Katanya, dengan kerjasama ini akan menjadi satu penanda aras yang baharu bagi UMK di mana ini adalah salah satu geran terbesar yang telah diterima oleh penyelidik UMK setakat ini.
 
“Projek ini diketuai oleh Prof. Madya Dr. Wan Mohd Faizal Wan Ishak dan barisan penyelidik terdiri daripada Dr. Mazlan Mohamed, En. Mohd Aswawi bin Isa, Prof. Madya Dr. Najmi Masri dan Pn. Aliffah Adnan. Pemilihan barisan penyelidik oleh pihak TERAJU ini adalah berlandaskan inovasi dan keupayaan projek dalam membantu peningkatan pendapatan peserta dikalangan komuniti setempat.
 
“Pihak UMK juga berterima kasih kepada Dato’ Wan Ariff Wan Hamzah, Pengarah AinBiomass Industries Sdn Bhd dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, En. Helmee Hashim yang turut amat berbesar hati untuk menjalinkan kerjasama ini,” katanya.
 
Menurut Prof. Dato’ Ts. Dr. Noor Azizi, projek antara UMK dan Kumpulan Ain akan memberi impak yang besar kepada kedua-dua pihak serta masyarakat iaitu menerusi Projek Ain Ayer Asli, Kapal Maritim, Kelapa, Bamboo Heritage, Black Soldier Fly, Taman Kelip-Kelip, Tenaga Solar dan Pusat Latihan dan Asas Keselamatan Maritim.
 
Katanya, UMK sebagai sebuah universiti berteraskan keusahawanan dan komited untuk meneroka kerjasama dengan pihak industri berdasarkan output-output daripada R&D.
 
“Projek seumpama ini dilihat sebagai teras dalam memastikan keterlihatan universiti membangunkan bersama masyarakat selaras dengan misi kemasyarakatan UMK for Society”.
 
“Selain itu, projek ini juga menekankan elemen sosial enterprise, di mana ia membuka peluang kepada penduduk setempat terutamanya golongan B40 dan masyarakat Orang Asli di Jeli dan Dabong bagi meningkatkan pendapatan mereka,” katanya.

Today98
Yesterday121
This week219
This month2965
Total82317

Visitor Info

  • IP: 3.229.117.149
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2022-11-29
Last Update : 9 March 2022

Enquiry / Complaint

Contact Us

DEPUTY VICE CHANCELLOR
(RESEARCH AND INNOVATION) OFFICE
UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN
16300 Bachok
Kelantan

 
Tel : 09 - 779 7400
Email: tncpi@umk.edu.my

Follow Us